Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων (τα "Δεδομένα" σας) είναι σοβαρή υπόθεση για την Tarkett. Αυτή η πολιτική απορρήτου (η "Πολιτική Απορρήτου") εξηγεί τον τρόπο συλλογής και χρήσης των Δεδομένων σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σας παροτρύνουμε επίσης να διαβάσετε την Πολιτική Cookies.


ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ; 

Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται από την Tarkett Ελλάδας , μια Ελληνική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχικό κεφάλαιο 18.000 ευρώ , η οποία είναι εγγεγραμένη στο εμπορικό επιμελητήριο Αθηνών με Αριθμό 001663401000 , της οποίας η καταχωρημένη έδρα είναι η: Λ. Μαραθώνος 46, 15351, Παλλήνη. (εφεξής θα αναφέρεται ως "Tarkett").
Όπου αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται σε "εμείς", "μας" ή "εμάς" παρακάτω, αυτό θα σημαίνει Tarkett Ελλάδας.


ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ; 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλα τα δεδομένα σας που συλλέγονται από την Tarkett, είτε μέσω της ιστοσελίδας της Tarkett είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Ο ιστότοπος ή οι εφαρμογές της Tarkett ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς τους ιστότοπους των δικτύων συνεργατών μας ή / και των θυγατρικών τους. Λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για αυτές τις πολιτικές.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου μπορεί περιστασιακά να ενημερώνεται. Ανατρέξτε στην τελευταία έκδοση online.


ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ; 

Ενδέχεται να συλλέξουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε μέσω διαφόρων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων, κοινωνικών δικτύων, εκδηλώσεων, τηλεφωνικών επαφών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο.

 • στοιχεία ταυτότητας (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης) .
 • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου)..
 • τίτλος / θέση εργασίας στην εταιρεία σας, εάν ενεργείτε σε επαγγελματικό πλαίσιο.
 • αρχεία αλληλογραφίας με την Tarkett και απαντήσεις σας σε έρευνες.,

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε τα δεδομένα σας με αυτόματα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των cookies και άλλων συσκευών παρακολούθησης. Λάβετε υπόψη ότι η διεύθυνση IP σας δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ για να σας αναγνωρίσει ως φυσικό πρόσωπο, αλλά απλά θα μας επιτρέψει να προσδιορίσουμε την πόλη από την οποία είστε συνδεδεμένοι. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική cookie.
Μπορούμε να αποκτήσουμε τα δεδομένα σας από εξωτερικές πηγές, για παράδειγμα από εταιρείες τρίτων ή από πηγές διαθέσιμες στο κοινό. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για οποιοδήποτε από αυτά τα Δεδομένα και, όποτε είναι δυνατόν, θα σας ενημερώσουμε για την πηγή από την οποία τα αποκτήσαμε.


ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Χρησιμοποιούμε κυρίως τα δεδομένα σας για λόγους διαχείρισης των σχέσεων μας με πελάτες ή για σχέσεις με προοπτικές, ιδίως όταν:.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Χρησιμοποιούμε κυρίως τα δεδομένα σας για λόγους διαχείρισης των σχέσεων μας με πελάτες ή για σχέσεις με προοπτικές, ιδίως όταν:.

 • επεξεργαζόμαστε παραγγελίες και παραδίδουμε προϊόντα,
 • απαντάμε σε ερωτήματα σας,
 • διαχειριζόμαστε αιτήματα που σχετίζονται με προϊόντα,
 • σας στέλνουμε νέα και πληροφορίες για τα προϊόντα μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν,
 • διαχειριζόμαστε προγραμμάτα αφοσίωσης,
 • διεξάγουμε έρευνες για τη βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας,
 • διοργανώνουμε διαγωνισμούς,
 • παράγουμε στατιστικά στοιχεία για ανάλυση μάρκετινγκ.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε άλλο συγκεκριμένο σκοπό που υποδεικνύεται τη στιγμή της συλλογής δεδομένων.


ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;  

"Λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους νομικούς λόγους:.

 • όπου απαιτείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης που έχουμε μαζί σας.,
 • όπου είναι απαραίτητο να επιδιώξουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας, μεταξύ των οποίων:
 •      ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών για την προστασία των δεδομένων σας από απώλεια,
       ζημιά ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
       αξιολόγηση των υπηρεσιών μας μέσω καταγραφής κλήσεων με τα κέντρα επικοινωνίας μας
 • δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ (εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες βασίζουμε τη συγκατάθεσή σας).,
 • όταν είναι απαραίτητο να συμμορφωθεί με μια νομική υποχρέωση, ιδίως για να βοηθήσει μια δημόσια αρχή ή έναν φορέα διερεύνησης.
 • όπου έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένους και καθορισμένους σκοπούς.


ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ; 

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με:

 • άλλες οντότητες του ομίλου Tarkett για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς.
 • με έμπιστους και αξιόπιστους προμηθευτές τρίτων μερών μας για την εκτέλεση μιας σειράς επιχειρηματικών υπηρεσιών εκ μέρους μας, όπως υπηρεσίες φιλοξενίας και συντήρησης.
 • τρίτα μέρη που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε σχέση με τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες.
 • άδικαστικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες ή δημόσιοι φορείς, κατόπιν αιτήματος και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Σε κάθε περιπτώση, η Tarkett θα μοιράζεται τα δεδομένα σας μόνο σε βάση "όπου κρίνεται απαραίτητο" για να εκπληρώσει τους σκοπούς που ορίζονται παραπάνω.


ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ; 

Τα δεδομένα αποθηκεύονται είτε στη βάση δεδομένων μας είτε στη βάση δεδομένων των παρόχων υπηρεσιών μας.
Λόγω της διεθνούς διάστασης του Ομίλου Tarkett και προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών μας, τα δεδομένα σας μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα χρησιμοποιήσουμε τις κατάλληλες νομικές διασφαλίσεις για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας θα χειριστούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.
Για να λάβετε αντίγραφο αυτών των διασφαλίσεων ή λεπτομέρειες σχετικά με το πού μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα, μπορείτε να μας στείλετε γραπτό αίτημα, όπως ορίζεται στην ενότητα 10 της Πολιτικής Απορρήτου.


ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Η Tarkett δεσμεύεται να διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων σας. Για το σκοπό αυτό, διατηρούμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποφύγουμε, στο μέτρο του δυνατού, οποιαδήποτε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.


ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ; 

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, εντός των ορίων που προβλέπονται από τον ισχύοντα νόμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να ικανοποιήσουμε νομικές απαιτήσεις , λογιστικές απιτήσεις ή απαιτήσεις που σχετίζονται με αναφορές.


ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΕΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ; 

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα:ές.

 • Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Δεδομένα σας..
 • Για να διορθώσετε και να ενημερώσετε τα Δεδομένα σας.
 • Να διαγράψετε τα δεδομένα σας.
 • Να περιορίσετε την επεξεργασία των Δεδομένων σας.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, κυρίως όταν η επεξεργασία βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας.
 • Να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
 • Να ζητήσετε την επιστροφή των δεδομένων σας σε ένα δομημένο αρχείο δεδομένων, είτε σε εσάς είτε σε τρίτο μέρος, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό (φορητότητα δεδομένων).
 • Υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματά σας, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη dataprivacy.gr@tarkett.com ή αλληλογραφία στη δ/νση:
Tarkett South East Europe
Λ. Μαραθώνος 46
15351, Παλλήνη
 

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να απαιτήσουμε την απόδειξη της ταυτότητάς σας και τα πλήρη στοιχεία της αίτησής σας πριν την επεξεργασία της. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και δεν θα αποθηκευτούν για περισσότερο από αυτό που απαιτείται για το σκοπό αυτό.
Θα απαντήσουμε με εύλογη καθυστέρηση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.